Ganesha Slokhas – Sankashtnashana Sthothra and Vakratunda Mahakaya

The Sankashtnashana Sthothra and Vakratunda Mahakaya are the slokhas recited during the Sankatahara chaturthi days.

 

Sankashtnashana Sthothra

Om Pranamamya shirasa devam gowriputhram vinaayakam

Bhaktavaasam smarenithyam ayuh kaamaartha sidhaye

Prathamam vakrathundam cha ekadantam dwithiyakam

Thrithiyam krishnapingaaksham gajavakram chathurthakam

Lambodharam panchamancha shashtam vikatamevachas

Sapthamam vighnarajendram cha dhoomravarnam thathaashtakam

Navamam balachandram cha dashamam thu vinaayakam

Ekadaksham ganapathim dwadasham thu gajaananam

Dwadashitaani namaani thrisandyaam yaha pa te naraha

Na cha vighnabhayam thasya sarvasiddhikaram prabho

Vishyaarthi laabathe vidhyaam dhanaarthi laabathe dhanam

Puthraarthi laabathe puthraan mokshaarthi laabathe gathim

Japedh Ganapathi sthothram shadbhir masam phalam labathe

Samvathsarena siddhim cha laabathe nathra samshayaha

Ashtebhyo brahmanebhayashcha likithvayaaha samarpayeth

Thasya vidya bhaveth sarva ganeshasya prasaadathaha

Iti sri narada purana

Sankashtana naashana ganapathi sthotram samaptham

 

Vakratunda Mahakaya

Vakratunda Mahakaya Surya Koti Sama Prabha

Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva Karyesu Sarvada

By

Reach us to be a part of our whatsapp spiritual reminder group

About the author

View all articles by Shalini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP